Házirend

H Á Z I R E N D a munkásszállón lakó vendégek részére

A szállón szerződéssel (megrendelővel) rendelkező társasági (céges) dolgozók, illetve privát vendégek kaphatnak elhelyezést, akiknek vidéki állandó bejelentett lakcímük van. A szállóra csak ideiglenesen lehet bejelentkezni. A szállást igénybe vevő társasági dolgozók az ideiglenes lakcím bejelentéséről kötelesek gondoskodni a beköltözés napján, valamint a szállásigény lejártakor annak megszűnését igazolni. A vendég bejelentkezése az a Fehérvári út 38. szám alatt, az irodában történik. Az apartmankulccsal és a kapu távirányítóval a lakó köteles elszámolni: távozáskor a kulcsot visszaadni, vagy annak elvesztése esetén a mindenkor érvényes költséget megfizetni.

A vendég a szoba és a közösen használt helyiségek berendezését és felszerelését rendeltetésszerűen használhatja, azok épségéért anyagilag felelős. Az okozott károkat, illetve hiányokat köteles megtéríteni. A kiköltözéskor a vendég a szobát a szobaleltár szerint és tisztán adja át a szobaasszonynak, vagy az üzemeltetési vezetőnek. A szállón lakók fogadhatnak vendégeket a vezetőségnek történő előzetes bejelentéssel, az alábbi időpontokban és módon: Naponta: 9 órától 20 óráig. Vendéget fogadni ezt meghaladó időben csak külön engedéllyel lehet és a napi szállásdíjat meg kell fizetni. (irodai időn túl másnap reggel). Ennek betartását a vezetőség személyesen, de megfelelő csatornákon keresztül szigorúan ellenőrzi. A látogatott személy az őt látogató személy magatartásáért felelősséggel tartozik. A szállón engedély nélkül vendég nem tartózkodhat.

A 20:00 órától 06:00 óráig tartó csendrendeletet, a nyugalmat igénylő lakótársak érdekében kötelező betartani. A műszakban dolgozók nappali nyugalma mindenki számára fontos kell, hogy legyen, tehát a hangoskodás nappal sem megengedett. A szobákban elhelyezett értékekért a lakó tartozik felelősséggel. A postai leveleket és a küldeményekről szóló értesítéseket nem áll módunkban kezelni!

2011. évi XLI. törvény – A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása – értelmében:

A SZÁLLÓ EGÉSZ TERÜLETÉN SZIGORÚAN TILOS DOHÁNYOZNI!

Dohányozni csak a Szálló szabadtéri dohányzóhelyén szabad.

Zárt légtérű helyiségekben a dohányzás TILOS!

A szobákban dohányozni, főzni, ételt melegíteni tilos! Erre a célra a teakonyhák tűzhelyei és egyéb berendezései rendelkezésre állnak. Használat után mindenkire nézve kötelező a tűzhelyek és berendezések tisztán hagyása, valamint a saját tárgyak elvitele. A szállón előforduló hibákat és egyéb észrevételeket a szobaasszonyoknak, a karbantartónak vagy vezetőségnek kell jelezni. Szemetet, papírhulladékot csak az erre a célra kijelölt helyen szabad elhelyezni. Aki a hibát panaszt nem jelzi ne várjon megoldást, nem vagyunk gondolat olvasók.

A fenti házirend megsértése a szállóról történő azonnali kizárást von maga után!